Planavimo dokumentai

Spausdinti

Strateginiai veiklos planai:

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1V-821 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1V-940 „Dėl 2016-2018 metų strateginių veiklos planų" pakeitimo" patvirtintas Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-266 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1V-940 "Dėl 2016-2018 metų strateginių veiklos planų" pakeitimo" patvirtintas Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas
3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-940 "Dėl 2016-2018 metų strateginių veiklos planų" patvirtintas Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas
4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2015-2017 metų strateginis veiklos planas
5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1V-318 „Dėl 2017-2018 metų strateginių veiklos planų" patvirtintas Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2017-2019 metų strateginis veiklos planas.

6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1V-217 „Dėl 2018-2020 metų strateginių veiklos planų" patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2018-2020 metų strateginis veiklos planas

 

Metų veiklos planai:

1. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2017 metų veiklos planas

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 1V-381 "Dėl 2016-ųjų metų veiklos planų"
3. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016-ųjų metų veiklos planas
4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 1V-386 "Dėl 2015-ųjų metų veiklos planų"
5. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2015-ųjų metų veiklos planas