Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atrankas į statutinio valstybės tarnautojo į pareigybes

2019-01-16

Vadovybės apsaugos departamentas skelbia atranką į Mokymo skyriaus personalo mokymo specialisto pareigas (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)

2019-01-10