Viešieji pirkimai

Spausdinti
 Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos planuojami įsigyti automobiliai (projektas):
1. Keleivinis mikroautobusas
2. Keleivinis mikroautobusas