Esu Vilniaus universiteto teisės fakulteto 4 kurso studentas. Mokausi neakivaizdžiai. Esu ilgametis boksininkas, turiu leidimus ginklui ir vairuotojo pažymėjimą. Ar yra galimybė pas jus dabar įsidarbinti?
Konkursai į mūsų pareigybes vyksta pagal poreikį, tad greičiausiai apie tai galite sužinoti mūsų internetiniame puslapyje www.vad.lt, skiltyje: "DARBAS IR KARJERA". Reikalavimai būna specifiniai, reikalingi būtent tai pareigybei. Radę skelbimą papildomos informacijos teiraukitės tel. 8-706-63129 (Personalo poskyris) ir sužinokite apie konkurso sąlygas ir reikalavimus. Dar mūsų skelbimai talpinami į "Informacinius pranešimus".

 

Norėčiau sužinoti, kokios atrankos yra vykdomos ir kokie reikalavimai yra keliami asmenims, norintiems dirbti Vadovybės apsaugos departamente, asmenų apsaugoje.
Konkursai į mūsų pareigybes vyksta pagal poreikį, tad greičiausiai apie tai galite sužinoti mūsų internetiniame puslapyje www.vad.lt, skiltyje: "DARBAS IR KARJERA". Dar mūsų skelbimai talpinami į "Informacinius pranešimus".

 

Matau, kad dabar vyksta dokumentų priėmimas. Šiais metais baigiu Vilniaus universitetą, ar galiu atnešti dokumentus, nors diplomą gausiu liepos viduryje.
Jūsų išsilavinimas šiai dienai yra aukštasis neuniversitetinis. Dokumentus galime priimti kaip „jam prilygintą išsilavinimą". Bet labai svarbi kita sąlyga šios pareigybės priėmimo tvarkoje, atkreipiame dėmesį į pastabą: "... Atrankoje gali dalyvauti aukštesnių pareigų siekiantys, žemesnes pareigas einantys tos pačios ar atitinkamai kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai, atitinkantys laisvos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus."

 

Baigiau mokyklą, svarstau, kur stoti mokytis. Noriu ateityje dirbti apsaugoje. Kur man mokytis, kad galėčiau dirbti tokį darbą.
Džiugu, kad tikslingai renkatės tolimesnes studijas, bet paklausėte per daug apibendrinęs savo siekius - apsaugos darbas policijoje, saugos tarnybose, Vadovybės apsaugos departamente labai skiriasi. Skiriasi darbo pobūdis ir mūsų departamente: yra ir saugantys svarbius šalies asmenis, ir užtikrinantys saugumą Seime, Prezidentūroje, Vyriausybėje. Yra daug skyrių, kurie padeda vykdyti apsaugą: limuzinų vairuotojai, kinologai, išminuotojai.
Kiekvieno mūsų darbuotojo atrankose kompetentinga komisija atrinkinėja būtent tai specialybei reikalavimus atitinkančius kandidatus ir juos toliau ruošia profesinio parengimo specialistai.
Į aukštesnes pareigybes renkamės iš dirbančių ar besimokančių vidaus reikalų įstaigos pareigūnų. Bandykite studijuoti ten.

 

Pateikiau dokumentus, o pagal ką ruoštis fizinio pasirengimo testams?
Informacija apie fizinio pasirengimo testus teikiama Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas tam tikruose vidaus reikalų įstaigų padaliniuose, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-500.
Smulkesnę informaciją dėl fizinio pasirengimo testų pretenduojantiems į konkrečias Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos statutinio valstybės tarnautojo pareigybes gausite paskambinę telefonu 8-706-63097 (Profesinio parengimo skyrius).

 

Iki kelių metų priimate į apsaugą?
Pagal Vidaus tarnybos Statuto 1 skirsnio 6 straipsnį: Reikalavimai asmeniui, pretenduojančiam į vidaus tarnybą:
1. Pretenduojantis į vidaus tarnybą asmuo turi:

  1. būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą;
  2. būti nepriekaištingos reputacijos, sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 30 metų (asmuo, turintis aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą - ne daugiau kaip 35 metus). Asmuo laikomas nepriekaištingos reputacijos, jei nėra šio Statuto 11 straipsnio 1 dalies 2-4, 6 punktuose ir 2 dalyje nurodytų aplinkybių;
  3. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  4. būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje. Sveikatos būklės reikalavimus nustato vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministrai;
  5. būti tokio bendro fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje. Bendro fizinio pasirengimo reikalavimus nustato vidaus reikalų ministras;
  6. būti baigęs vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą ar kitą švietimo įstaigą arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus.

2. Vidaus reikalų ministras ar jo įgalioti vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovai gali nustatyti papildomus reikalavimus asmenims, pretenduojantiems tarnauti tam tikrų vidaus reikalų įstaigų padaliniuose. Papildomi reikalavimai siejami su asmens intelektiniais, fiziniais ir praktiniais gebėjimais, sveikatos būkle, moraliniu ir psichologiniu tinkamumu eiti tam tikras pareigas atitinkamuose padaliniuose.
3. Vidaus reikalų įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į vidaus reikalų įstaigų poreikius ir gavęs vidaus reikalų ministro sutikimą, turi teisę priimti į vidaus tarnybą asmenis, kurių amžius viršija šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą maksimalią amžiaus ribą.