Mokymai

Spausdinti

Renkama grupė į Vadovybės apsaugos pareigūno įvadinio mokymo kursus. Kursų pradžia 2019 m.spalio mėn.
Įvadinių mokymo kursų trukmė 4 savaitės.
Pagrindiniai reikalavimai pretendentams:
1. Būti Lietuvos Respublikos piliečiu ir mokėti lietuvių kalbą;
2. Turėti aukštąjį universitetinį, aukštąjį neuniversitetinį ar aukštesnįjį išsilavinimą;
3. Būti nepriekaištingos reputacijos (Asmuo laikomas nepriekaištingos reputacijos, jei nėra Vidaus tarnybos statuto 9 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 5 punktuose nurodytų aplinkybių);
4. Atitikti pareigūnams keliamus fizinio pasirengimo ir sveikatos būklės reikalavimus.
Į kursus priimti asmenys apgyvendinami bendrabutyje. Sėkmingai išlaikę egzaminus ir įskaitas, kursų dalyviai gauna Vadovybės apsaugos pareigūno įvadinio mokymo kursų baigimo pažymėjimus ir yra įdarbinami VAD padaliniuose.
Norintys mokytis kursuose, VAD Personalo skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą;
2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
Norintys mokytis kursuose turėtų kreiptis į VAD Personalo skyrių tel. 8 706 63 129,
8 706 63 081; el. p. personalas@vad.lt, Pamėnkalnio g. 21, Vilnius