Naujienos

Spausdinti
Įvertintas Bendrojo vertinimo modelio taikymo efektyvumas Vadovybės apsaugos departamente
2014-05-29

Š. m. gegužės 21 d. Dailis Alfonsas Barakauskas priėmė sprendimą Vadovybės apsaugos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos pripažinti Bendrojo vertinimo modelio (BVM) efektyviu taikytoju. Tai pirmoji įstaiga, kurios prašymu buvo atliktas BVM taikymo išorinis vertinimas ir išduotas BVM efektyvaus taikytojo pažymėjimas.
Šis vertinimas atliekamas vadovaujantis vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu patvirtintu Bendrojo vertinimo modelio taikymo išorinio vertinimo tvarkos aprašu. Remiantis apraše nustatyta procedūra, vertintojų grupė įvertina, kaip įstaiga taikė BVM, nustato jos stipriąsias ir silpnąsias puses bei pateikia rekomendacijas dėl efektyvesnio BVM taikymo. Įstaigai, efektyviai taikiusiai BVM, yra išduodamas dvejus metus galiojantis pažymėjimas, kuris suteikia jai teisę naudoti BVM efektyvaus taikytojo ženklą.
BVM yra nesudėtingas ir lengvai taikomas kokybės vadybos metodas, skirtas viešojo valdymo institucijoms, siekiančios atlikti įsivertinimą ir patobulinti savo veiklą. Vidaus reikalų ministerija kasmet vykdo BVM ir kitų kokybės vadybos metodų taikymo viešojo valdymo institucijose stebėseną, skleidžia BVM taikymo gerąją patirtį ir skatina viešojo valdymo institucijas gerinti veiklą taikant šį modelį. BVM taikymo rezultatams įvertinti, viešojo valdymo institucijos yra skatinamos atlikti BVM taikymo išorinį vertinimą.
Šiuo metu yra atliekamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos BVM taikymo išorinis vertinimas ir nagrinėjamas prašymas šį vertinimą atlikti Valstybinėje geležinkelio inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.
Vidaus reikalų ministerija kviečia ir kitas viešojo valdymo institucijas, taikiusias BVM, sekti minėtų įstaigų pavyzdžiu ir įvertinti BVM taikymo sėkmę.