Naujienos

Spausdinti
„Vadovybės apsaugos pareigūno“ įvadiniai mokymai
2017-11-24

Pagal 2015 m. gruodžio 21 d. Vadovybės apsaugos departamento prie VRM (toliau - Departamentas) direktoriaus ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado bendrai patvirtintą VAD pareigūno įvadinio mokymo programą, Pasieniečių mokykloje bei Departamente 2017 m. spalio 23 - lapkričio 20 d. vyko „Vadovybės apsaugos pareigūno" įvadiniai mokymai, kuriuose dalyvavo 8 asmenys.
Mokymų dalyviai, po 4 savaičių trukmės mokymų, išlaikę baigiamuosius egzaminus bei reikiamas įskaitas buvo priimti dirbti į Departamentą statutiniais valstybės tarnautojais.
Paskaitas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė Departamento lektoriai ir Pasieniečių mokyklos mokytojai. Kursų dalyviai buvo supažindinti su Departamento veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, mokomi atlikti asmenų, bagažo bei transporto priemonių patikrą, įgijo kovinės savigynos, šaunamojo ginklo ir specialiųjų priemonių valdymo bei naudojimo pagrindus, apmokyti vykdyti saugomo objekto ir jo teritorijos stebėjimą, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, taip pat įgijo ir kitų profesijai reikalingų žinių.
Įvadinių mokymų pabaigoje kursantams įteikti tęstinio profesinio mokymo rengimo baigimo pažymėjimai.
Sveikiname naujuosius kolegas įsiliejus į mūsų kolektyvą bei dėkojame Pasieniečių mokyklai už bendradarbiavimą.