Planavimo dokumentai

Spausdinti

Strateginiai veiklos planai:

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1V-821 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1V-940 „Dėl 2016-2018 metų strateginių veiklos planų" pakeitimo" patvirtintas Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-266 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1V-940 "Dėl 2016-2018 metų strateginių veiklos planų" pakeitimo" patvirtintas Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas
3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-940 "Dėl 2016-2018 metų strateginių veiklos planų" patvirtintas Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016-2018 metų strateginis veiklos planas
4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2015-2017 metų strateginis veiklos planas
5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1V-318 „Dėl 2017-2018 metų strateginių veiklos planų" patvirtintas Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2017-2019 metų strateginis veiklos planas.
6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1V-217 „Dėl 2018-2020 metų strateginių veiklos planų" patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2018-2020 metų strateginis veiklos planas
7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-126 „Dėl 2019-2021 metų strateginių veiklos planų" patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavertų valdymo sričių 2019-2021 metų strateginis veiklos planas

Metų veiklos planai:

1.Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2019 metų veiklos planas
2. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2018 metų veiklos planas
3. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2017 metų veiklos planas
4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 1V-381 "Dėl 2016-ųjų metų veiklos planų"
5. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016-ųjų metų veiklos planas
6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 1V-386 "Dėl 2015-ųjų metų veiklos planų"
7. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2015-ųjų metų veiklos planas