Dokumentų valdymo sistemos diegimas vidaus reikalų įstaigose (2010-02-25 - 2013-12-25)

Spausdinti

Projekto pavadinimas:
Dokumentų valdymo sistemos diegimas vidaus reikalų įstaigose.

Finansavimo šaltinis:
Projektas finansuojamas Europos struktūrinių fondų lėšomis, pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" VP1-4.2-VRM-03-V priemonę "Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas".

Projekto tikslai:
1. Siekti kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos naudojimo vidaus reikalų įstaigose.
2. Siekti vidaus reikalų įstaigų perėjimo prie elektroninių dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Projekto aprašymas:
DVS įdiegimas vidaus reikalų įstaigose leis atsisakyti popierinės dokumentų formos ir užtikrinti neįslaptintų gaunamų ir siunčiamų, vidinių dokumentų, fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų, pareiškimų, rengiamų, gautų teisės aktų registravimą, dokumentų rengimą, derinimą, rezoliucijų, pavedimų skyrimo valdymą, atlikimo kontrolę, dokumentų apskaitą, saugojimą bei paiešką, pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu tiek institucijos ribose, tiek ir su kitomis institucijomis. Tokiu būdu bus pagreitinti sprendimų priėmimo procesai, bus patobulintas viešojo administravimo subjektų vidaus administravimas ir veiklos valdymas. Įgyvendinus Projektą, vidaus reikalų įstaigose įdiegta DVS leis efektyviau, naudojant kompiuterinius informacijos apdorojimo metodus, valdyti tiek įprastų popierinių dokumentų skaitmeninių kopijų, tiek ir oficialių elektroninių dokumentų bei pavedimų valdymo procesus, pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu.

Projekto komanda:
Projekto vadovas - Šarūnas Nacevičius, tel.  8 706 63118,
Projekto koordinatorius - Paulius Nemira, tel. 8 706 63158.

Projekto partneriai:
1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
2. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
3. Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija