Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas (2010-04-01 - 2012-03-31)

Spausdinti

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - VAD) 2010 m. balandžio mėnesį pradeda įgyvendinti Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas".

Pagal projektą Vadovybės apsaugos departamento darbuotojai tobulins kvalifikaciją dvejus metus. Lietuvos Respublikai rengiantis pirmininkauti Europos Sąjungai 2013 m. prognozuojama, jog daugės Lietuvos Respublikos oficialių svečių vizitų ir su jais susijusių renginių, kurių saugumo užtikrinimas yra pagrindinis VAD uždavinys. Siekiant tinkamai įgyvendinti kasdienius pagrindinius uždavinius ir rengiantis 2013 m. bus organizuojamas ir vykdomas VAD dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas darbinių Europos Sąjungos kalbų, kompiuterinio raštingumo, darbo su techninėmis priemonėmis, vadybos, terorizmo tendencijų identifikavimo, teisės ir taktinio pasirengimo srityse.

Daug dėmesio skiriama VAD statutinių pareigūnų mokymams, iš kurių vertėtų išskirti konfliktinių ir stresinių situacijų valdymo mokymus. Ne paslaptis, kad statutiniams pareigūnams darbe dažnai tenka susidurti su konfliktinėmis bei stresinėmis situacijomis. Per mokymus įgyti įgūdžiai darbuotojams padės atpažinti bręstančias konfliktines situacijas, jų išvengti ar tinkamai valdyti.

VAD darbuotojų įgytos žinios bus naudojamos jų tiesioginių funkcijų vykdymui. Taip pat darbuotojai, įgiję naujų žinių ir įgūdžių, šią patirtį perduos kitiems VAD darbuotojams per departamento vykdomus mokymus ir pratybas. Įgyvendintos kvalifikacijos kėlimo programos leis darbuotojų atliekamą darbą perkelti į aukštesnį kokybės lygmenį.

Projektas „Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas". Projekto įgyvendinimui skirta 1,37 mln. litų.

Daugiau informacijos:

Projekto vadovas - Kęstutis Blužas, tel. (8 5) 266 3172, el. p. kestutis.bluzas@vad.lt
Projekto koordinatorius - Vytis Belkevičius, tel. (8 5) 266 3150, el. p. vytis.belkevicius@vad.lt