Rėmėjams

Spausdinti

Kviečiame Jus tapti Vadovybės apsaugos departamento prie VRM rėmėju! Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą Departamentas yra paramos gavėjas. Maloniai kviečiame 2 procentus Jūsų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirti Departamentui.
Pervesti 2 procentai bus panaudoti Departamento globojamoms profesinėms varžyboms („Asmens sargybinis“) remti, darbuotojų ir jų vaikų stovykloms organizuoti, darbuotojų profesiniam tobulėjimui (kvalifikacijos kėlimui) skatinti, kitiems renginiams organizuoti ir Departamento tradicijoms puoselėti.
Jums tereikia užpildyti prašymą – formą FR0512 ir iki 2015 m. gegužės 1 d. pateikti ją elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) teritoriniam skyriui.

Duomenys, reikalingi pildant paramos formą:

Paramos gavėjo pavadinimas – Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 188639721
Buveinės adresas: Pamėnkalnio g. 21/4, 01114 Vilnius
AB „Swedbank“
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT04 7300 0100 0246 2232
Banko kodas – 73000

Pasirūpinkite, kad 2 procentai nuo Jūsų sumokėto pajamų mokesčio nepaskęstų bendrame biudžete.